СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
КНДУ “Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста”

Голова вченої ради

Петренко І.М.

к.е.н., директор, голова вченої ради

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Мальцев В.С.

Багінський М.С.

зав. НДВ методів та механізмів регіонального управління

Берданова О.В. 

к.е.н., доцент, пров. наук. співроб. НДВ розвитку підприємництва та удосконалення регуляторної діяльності

 

Брацкова З.М.

зав. НДВ інформаційно-аналітичного забезпечення управління містом

 

Гринчук Н.М.

к.е.н., доцент, пров. наук. співроб. НДВ методів та механізмів регіонального управління

Залізняк Г.М.

к.е.н., доцент, зав. НДВ соціологічного моніторингу розвитку міста

Колтун С.Л.

зав. НДВ розвитку сервісної діяльності органів місцевої влади

Костецька С.М.

зав. НДВ реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста

Мех О.А.

д.е.н., пров. наук. співроб. НДВ розвитку підприємництва та удосконалення регуляторної політикик

Сич Н.А.

к.е.н., доцент, пров. наук співроб. НМВ впровадження інноваційних проектів

Ткаченко Н.Г.

к.е.н., зав. НМВ з питань взаємодії та комунікацій

Третьякова А.І.

зав. НДВ стратегічного планування соціально-економічного розвитку міста

Черкашин Л.С.

заступник директора