НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

Дослідження та розробки в галузі державного та регіонального управління

Реформування та розвиток житлово-комунального господарства

Сприяння формуванню сучасної політики територіального розвитку столиці шляхом удосконалення методів та механізмів стратегічного планування, програмно-цільового бюджетування

Розробка, модифікація програмного забезпечення. Впровадження та інформаційно-технологічне супроводження інформаційних систем, банків даних загальноміського рівня

Дослідження та розробки в галузі економіки та окремих її галузях

Дослідження та розробки в сфері розвитку підприємництва

Соціальна сфера та соціальний захист