Основні напрями діяльності

  • Аналіз досвіду проектного управління розвитком міських систем та розробка пропозицій щодо його імплементації в м. Києві
  • Розробка аналітичних та науково-методичних матеріалів щодо проектів інноваційного розвитку міста
  • Розробка і науковий супровід реалізації пілотних проектів міського розвитку

Основні результати досліджень

Наукове обґрунтування розвитку мережі загальноосвітніх закладів м. Києва в контексті існуючих викликів і реформ, а саме:

  • розробка та апробація нової методики розрахунку потужності закладів загальної середньої освіти;
  • визначення поняття коефіцієнта спеціалізації закладів загальної середньої освіти та створення формули його обрахунку;
  • розробка методичних підходів щодо прогнозування кількості майбутніх школярів на найближчі п’ять років на основі статистичних даних народжуваності.