Основі напрями досліджень

  • Науково-методологічне та аналітичне супроводження розробки та реалізації Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року
  • Участь у підготовці програми соціально-економічного та культурного розвитку міста відповідно до компетенції відділу
  • Участь в розробці цільових програм, що реалізуються на території міста
  • Формування ефективних механізмів реалізації методології стратегічного планування, застосування програмно-цільового методу, на рівні галузей міського господарства та міста в цілому
  • Розробка механізмів та інструментів сталого розвитку міста