Основні напрями досліджень

 • Програмування і прогнозування розвитку міста
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення територіального розвитку міста та районів
 • Дослідження фінансових методологічних та прикладних проблем бюджетного планування в столиці України
 • Проведення моніторингових досліджень
 • Дослідження галузей соціальної сфери міста
 • Дослідження проблем бідності та соціального захисту населення міста

Здобутки

 • Концепція впровадження системи «Картка киянина»
 • Розробка щорічних Програм економічного і соціального розвитку міста, та Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки
 • Підготовка міських цільових програм: «Турбота»; «Столична культура»; «Охорона та збереження культурної спадщини»; «Розвиток музейної справи в м. Києві»; Проект міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів»; Проект міської цільової програми «Освіта Києва 2019–2023»
 • Стратегії подолання бідності в м. Києві та щорічних заходів по її виконанню
 • Паспорт міста Києва (щорічно)
 • Соціальний атлас м. Києва
 • Науковий супровід підготовки звіту міського голови та аналітичних матеріалів щодо виконання указів Президента України та інших розпорядчих документів центральних органів виконавчої влади
 • Проведення рейтингу та  оцінки діяльності районних у місті Києві державних адміністрацій (щомісячно протягом 2014 -2016 років)
 • Проведення оцінки диференціації соціально-економічного розвитку районів міста (щорічно)
 • Формування видатків бюджету міста Києва на підготовку фахівців комунальними професійно-технічними навчальними закладами з врахуванням потреб ринку праці міста Києва
 • Проект Методики формування середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, робітничих, наукових і науково-педагогічних кадрів для ринку праці м.Києва
 • Аналіз ефективності бюджетних програм
 • Аналітичний та експертний супровід підготовки матеріалів щодо розвитку міста, зокрема Аналітична записка про основні тенденції та зміни значень показників, що застосовуються для розрахунку індексу конкурентоспроможності регіонів по м.Києву за 2017 рік