Наукові відділи

КНДУ НДІРоМ

Основні напрями досліджень

 • Програмування і прогнозування розвитку міста
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення територіального розвитку міста та районів Детальніше

Основні напрями досліджень

 • Науково-методологічне та аналітичне супроводження розробки та реалізації Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року
 • Участь у підготовці програми соціально-економічного та культурного розвитку міста відповідно до компетенції відділу Детальніше

Основні напрями діяльності

 • Дослідження стану, тенденцій і проблем розвитку малого та середнього підприємництва та розробка середньо- і довгострокових міських цільових програм у цій сфері
 • Наукове обґрунтування точок зростання у сфері промислової діяльності у м. Києві та розробка середньо- і довгострокових програм розвитку промисловості на інноваційній основі Детальніше

Основні напрями досліджень

 • Дослідження, проектування, розробка та впровадження інформаційних технологій, баз даних в структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації для забезпечення ефективного управління містом
 • Створення прикладного програмного забезпечення Детальніше

Основні напрями досліджень

 • Розробка методичних і практичних рекомендацій щодо реформування житлово-комунального господарства міста та окремих його складових для практичного втілення цих розробок у цільових програмах міста
 • Науково-методологічне та аналітичне супроводження розробки та реалізації Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року у частині стратегічних ініціатив «Першокласна інфраструктура» та «Ощадлива енергетика» Детальніше

Основні напрями діяльності

 • Аналіз досвіду проектного управління розвитком міських систем та розробка пропозицій щодо його імплементації в м. Києві
 • Розробка аналітичних та науково-методичних матеріалів щодо проектів інноваційного розвитку міста Детальніше

Основні напрями досліджень

 • Науково-методичне забезпечення діяльності міської влади з урахуванням громадської думки населення
 • Методичне забезпечення та впровадження здійснення оцінки ефективності управлінських рішень методами соціології Детальніше

Основні напрями досліджень

 • Методологічна підтримка залучення громадськості до участі у бюджетному процесі через механізм «Громадського бюджету»
 • Підготовка матеріалів для засобів масової інформації з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб Детальніше