Вебінар «Індустріальні парки, або індустріалізація України 2.0»

Етап глобальних змін, який спостерігається у сучасному сьогоденні, потребує адаптивних та ефективних методів використання різноманітних ресурсів у процесах індустріалізації та залучення інвестицій. Створення індустріальних парків, шляхом браунфілду та грінфілду, є одним із поштовхів для індустріалізації економіки. За підтримки KPMG на платформі Microsoft Teams було організовано вебінар «Індустріальні парки, або індустріалізація України 2.0», в якому прийняли участь співробітники КНДУ «НДІРоМ». В ході вебінару було розглянуто ряд важливих питань, серед яких:
✔ Формування концепції та бізнес-моделі індустріальних
парків;
✔ Дозволені та заборонені види діяльності в парках;
✔ Регулювання діяльності індустріальних парків;
✔ Механізм створення індустріальних парків;
✔ Ключові фінансові показники по індустріальним паркам;
✔ Існуючі преференції: відповідно до закону та фактичні;
✔ Очікувані зміни щодо введення податкових та митних пільг;
✔ Можливості залучення зовнішнього фінансування для створення індустріального парку;
✔ Існуючий податковий режим;
✔ Bottle-necks та прогноз.
Процес формування індустріальних парків дає синергію всім його учасникам щодо спільної та ефективної співпраці. Варто зазначити, що поняття «індустріальний парк» – це не тільки промислова зона, а й сукупність бізнесів та промислових кластерів, які сприяють потенційному розвитку парку та його інноваційності. На сьогодні спостерігається активізація зацікавленості в цьому напрямку, а тому є сподівання на позитивну тенденцію щодо залучення інвестицій на створення і розвиток індустріальних парків в Україні.