Транспорт та міська мобільність – оцінка киян

За результатами опитування киян, проведеного НДІРоМ наприкінці 2020 року було виявлено, що кожен другий киянин проводить у міському транспорті від пів години до години (48,5%), а ще чверть 1-2 години (24,6%), тоді як не користуються ним лише 6% містян.

Стан міського транспорту столичні жителі за п’ятибальною шкалою, де 5 – найвищий бал, 1 – найнижчий у 2020 році в середньому оцінили на – 3,32 бали, тобто в межах оцінки «задовільно».

Дещо вище киянами оцінено параметр «професіоналізм водіїв громадського транспорту» – середній бал 3,70 бали (у відсотках – 61,1% киян поставили «4/5 бали»), роботу й культуру спілкування кондукторів – 3, 67 бали (у відсотках – 57,4% – «4/5 бали») та роботу й культуру спілкування контролерів» – 3,58 бали (51,5% – «4/5 бали).

Найнижча оцінка «1/2» поставлена половиною містян параметру «безпека руху на дорозі» (середня оцінка – 2,57 бали), а також 41,2% на «1/2» бали оцінили стан доріг, шляхопроводів, транспортних розв’язок (середня оцінка – 3,17 бали).

На 3,2 бали в середньому кияни оцінили загальний стан вирішення питань транспортної інфраструктури міста. За окремими ж складовими дещо вище оцінено ремонт доріг, шляхопроводів – 3,48 бали (55,8% опитаних поставили оцінку «4/5 бали»). Тоді як найнижче – в межах оцінки «незадовільно» – оцінено параметр «збільшення кількості транспортних засобів на маршрутах» – 2,87 бали (35,8% поставили оцінку «1/2» бали).

Отже, транспорт та міська мобільність оцінені киянами на «задовільно». Разом з тим, 47,0% столичних жителів визнали саме параметр «необхідність удосконалення транспортної інфраструктури міста» другою за значимістю проблемою, що потребує нагального вирішення, після необхідності оновлення інфраструктури та покращення послуг ЖКГ – 52,9%.

Цільова аудиторія: особи у віці 18 та більше років, які постійно проживають та зареєстровані у м. Києві. Похибка вибірки / Контроль поля: стандартні відхилення при достовірних 95% співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 складають 1,4-2,3%; 20% валідизація факту та повноти проведення інтерв’ю методом телефонного опитування; рівень досяжності респондентів – 39,6%. Метод збору інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем мешкання респондента. Вибірка: 2008 респондентів. Терміни опитування: 22 листопада – 2 грудня 2020 року https://vechirniy.kyiv.ua/news/51306/