Співробітники КНДУ НДІРоМ взяли участь у семінарі «План дій «Зелене місто» для міста Києва»

Співробітники КНДУ НДІРоМ взяли участь у семінарі «План дій «Зелене місто» для міста Києва», який розробляється у співпраці з міжнародними компаніями WS Atkins International Ltd у партнерстві з Bilfinger Tebodin Україна та командою секторальних експертів у рамках Програми ЄБРР ЗЕЛЕНІ МІСТА за фінансової підтримки Швеції.
Головним акцентом Плану є системне вирішення екологічних проблем у місті Києві. Візія якого зосереджена на становленні міста Києва як низьковуглецевого, екологічно свідомого і розумного міста, що надає інклюзивні громадські послуги високої якості, націлені на забезпечення життєстійкого середовища в умовах сучасних викликів, можливості для активного здорового способу життя та доступ всім і кожному до природного середовища.
Семінар базувався на обговоренні 5 основних стратегічних цілей та заходів до них:
1. Зведення до мінімуму забруднення повітря та викидів парникових газів від транспорту в межах міста;
2. Зниження забруднення повітря та викидів парникових газів джерелами, що генерують енергію з використанням викопного палива;
3. Покращення очистки стічних вод до рівня стандартів ЄС. Покращення якості питної води до рівня стандартів ЄС;
4. Впровадження системи управління ТПВ у відповідності до ієрархії поводження з відходами;
5. Посилення екологічності та стійкості інфраструктури міста до природних катаклізмів та кліматичних змін.
В ході дискусії , що відбувалася в тематичних групах: Міський транспорт і мобільність; Генерація та споживання енергії; Водопостачання та якість води; Система поводження з твердими відходами; Опірність міста та природоорієнтовані рішення, розглянуто галузеві бачення зеленого міста, перелік рекомендованих заходів та прогнозовані показники, а також їх уточнення з командою консультантів.
Напрацьовані результати підсумку семінару сприятимуть вибору короткого переліку заходів, який буде остаточно доопрацьовано в Плані дій «Зелене місто» (ПДЗМ).