Фахівці Інституту підрахували вартість підготовки кваліфікованих кадрів за регіональним замовленням за кошти бюджета міста Києва

Фахівці Інституту підрахували, що середня вартість підготовки фахового молодшого бакалавра у закладах професійної (професійно-технічної) освіти міському бюджету коштуватиме в середньому 53,4 тис грн. Найдорожче за регіональним замовленням коштує підготовка спеціаліста у галузі будівництва та цивільної інженерії – 71,4 тис грн. Трохи більше 56 тис грн з міського бюджету витрачається на підготовку одного спеціаліста інформаційної, бібліотечної та архівної справи. За 55 тис грн готується фахівець в галузі лісового господарства.

Крім того, фахівці НДІРОМу проаналізували та підрахували вартість підготовки та перепідготовки кадрів за бюджетні кошти кваліфікованих робітників в різних галузях економіки. Зокрема, в сфері обслуговування, громадського харчування, зв’язку, будівельних, монтажних і ремонтно-будівельних робіт, різних видів транспорту. Середня вартість підготовки кваліфікованого робітника у закладах професійної (професійно-технічної) освіти міському бюджету коштуватиме в середньому 59,8 тис грн. тис грн.

За середньостроковим прогнозом, обсяг кваліфікованих кадрів, підготовку яких місто планує замовляти закладам професійної (професійно-технічної) освіти, зростатиме від 4820 осіб у 2021 році до 5042 осіб у 2023.

Орієнтовна середня вартість підготовки кадрів в закладах фахової передвищої освіти близько 61 тис. грн, у закладах вищої освіти – 113 тис грн на рік. Обсяг замовлення у 2021-2023 роках коливатиметься від 4141 до 4181 особи.

Таким чином, Інститутом проведена ґрунтовна робота з підготовки Порядку визначення вартості та оплати комунальним закладам професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти послуг з підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за кошти бюджету міста Києва.

«Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого кадра, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 346, вимагає подачу даних про показники вартості підготовки кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем, галуззю знань, спеціальністю, видом економічної діяльності (для професійно-технічного навчального закладу), професією та формою навчання за встановленою державним замовником формою, а також детальні розрахунки по окремих статтях видатків. Однак, саме в Методиці не визначено механізму визначення вартості підготовки кадрів за окремою спеціальністю або професією. З метою усунення недосконалості в законодавстві, зокрема, відсутності алгоритму обчислення такої вартості, Інститут розробив Порядок визначення вартості та оплати закладам освіти послуг з підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів,
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за кошти бюджету м. Києва. Це сприятиме цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів в частині підготовки фахівців», – зазначає Ігор Петренко, директор КНДУ«НДІРОМ».

На базі результатів обчислення вартості підготовки кадрів, проведених із використанням розробленого КНДУ НДІРОМ Порядку, КМДА видано розпорядження №1148 від 25 травня 2021 року «Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2021 рік», в якому було враховано висновки та пропозиції КНДУ НДІРОМ.