Оцінка туристичної привабливості столиці

КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально – економічного розвитку міста» провів щорічні соціологічні заміри щодо оцінки туристичної привабливості столиці.

Так, за результатами соціологічних досліджень наприкінці 2020 року 48% киян оцінювали на «відмінно» та «добре» дії влади щодо підвищення туристичної привабливості Києва, а 41% – позитивно оцінили зусилля муніципалітету з розвитку об’єктів культури та туризму. При цьому середній бал показника розвитку об’єктів культури та туризму в столиці за 5-бальною системою становив 3,25 балів, тоді як у 2017 році він дорівнював лише 2,37 бали.

Разом з тим, 62% киян позитивно відзначили зусилля міської влади у напряму покращення благоустрою столиці. Дещо критичнішими були оцінки містян щодо успіхів міської влади у збереження архітектурних пам’яток та історичної спадщини – лише троє із десяти оцінили їх як «позитивно» та «скоріш позитивно».

В опитуванні взяли участь особи у віці 18 та більше років, які постійно проживають та зареєстровані у м. Києві. Похибка вибірки / Контроль поля: стандартні відхилення при достовірних 95% співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 складають 1,4-2,3%; 20% валідизація факту та повноти проведення інтерв’ю методом телефонного опитування; рівень досяжності респондентів – 39,6%. Метод збору інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем мешкання респондента. Вибірка: 2008 респондентів. Терміни опитування: 22 листопада – 2 грудня 2020 року.