Онлайн-семінар «Відновлювані джерела енергії та сталий розвиток для українських громад».

Співробітники КНДУ НДІРоМ взяли участь в онлайн-семінарі «Відновлювані джерела енергії та сталий розвиток для українських громад».
Головною метою проекту є cприяння переходу України до «зеленої» енергетики до 2050 року у світлі Європейського зеленого курсу шляхом підвищення обізнаності національних та місцевих органів влади, відповідних зацікавлених сторін та широкої громадськості. Обговорювались актуальні питання, такі як ризики глобального потепління, енергетика та зміна клімату.
Семінар проводився громадською організацією «Агентство з відновлюваної енергетики» в рамках виконання проєкту «Сприяння переходу України до «зеленої» енергетики», за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Напрацювання під час онлайн-семінару буде використано при розробці міських цільових програм.

З Днем державної служби України

Колеги, вітаємо Вас із професійним святом!
Нехай ваші дії будуть мудрими, а щоденна робота викликає повагу та довіру громадян. Бажаємо Вам і надалі мати заслужену шану і вдячність від людей, бути сповненими оптимізму та любові, які допомагатимуть у виконанні почесного і відповідального професійного обов’язку перед нашою країною!

Співробітники КНДУ НДІРоМ взяли участь у семінарі «План дій «Зелене місто» для міста Києва»

Співробітники КНДУ НДІРоМ взяли участь у семінарі «План дій «Зелене місто» для міста Києва», який розробляється у співпраці з міжнародними компаніями WS Atkins International Ltd у партнерстві з Bilfinger Tebodin Україна та командою секторальних експертів у рамках Програми ЄБРР ЗЕЛЕНІ МІСТА за фінансової підтримки Швеції.
Головним акцентом Плану є системне вирішення екологічних проблем у місті Києві. Візія якого зосереджена на становленні міста Києва як низьковуглецевого, екологічно свідомого і розумного міста, що надає інклюзивні громадські послуги високої якості, націлені на забезпечення життєстійкого середовища в умовах сучасних викликів, можливості для активного здорового способу життя та доступ всім і кожному до природного середовища.
Семінар базувався на обговоренні 5 основних стратегічних цілей та заходів до них:
1. Зведення до мінімуму забруднення повітря та викидів парникових газів від транспорту в межах міста;
2. Зниження забруднення повітря та викидів парникових газів джерелами, що генерують енергію з використанням викопного палива;
3. Покращення очистки стічних вод до рівня стандартів ЄС. Покращення якості питної води до рівня стандартів ЄС;
4. Впровадження системи управління ТПВ у відповідності до ієрархії поводження з відходами;
5. Посилення екологічності та стійкості інфраструктури міста до природних катаклізмів та кліматичних змін.
В ході дискусії , що відбувалася в тематичних групах: Міський транспорт і мобільність; Генерація та споживання енергії; Водопостачання та якість води; Система поводження з твердими відходами; Опірність міста та природоорієнтовані рішення, розглянуто галузеві бачення зеленого міста, перелік рекомендованих заходів та прогнозовані показники, а також їх уточнення з командою консультантів.
Напрацьовані результати підсумку семінару сприятимуть вибору короткого переліку заходів, який буде остаточно доопрацьовано в Плані дій «Зелене місто» (ПДЗМ).

 

Фахівці Інституту підрахували вартість підготовки кваліфікованих кадрів за регіональним замовленням за кошти бюджета міста Києва

Фахівці Інституту підрахували, що середня вартість підготовки фахового молодшого бакалавра у закладах професійної (професійно-технічної) освіти міському бюджету коштуватиме в середньому 53,4 тис грн. Найдорожче за регіональним замовленням коштує підготовка спеціаліста у галузі будівництва та цивільної інженерії – 71,4 тис грн. Трохи більше 56 тис грн з міського бюджету витрачається на підготовку одного спеціаліста інформаційної, бібліотечної та архівної справи. За 55 тис грн готується фахівець в галузі лісового господарства.

Крім того, фахівці НДІРОМу проаналізували та підрахували вартість підготовки та перепідготовки кадрів за бюджетні кошти кваліфікованих робітників в різних галузях економіки. Зокрема, в сфері обслуговування, громадського харчування, зв’язку, будівельних, монтажних і ремонтно-будівельних робіт, різних видів транспорту. Середня вартість підготовки кваліфікованого робітника у закладах професійної (професійно-технічної) освіти міському бюджету коштуватиме в середньому 59,8 тис грн. тис грн.

За середньостроковим прогнозом, обсяг кваліфікованих кадрів, підготовку яких місто планує замовляти закладам професійної (професійно-технічної) освіти, зростатиме від 4820 осіб у 2021 році до 5042 осіб у 2023.

Орієнтовна середня вартість підготовки кадрів в закладах фахової передвищої освіти близько 61 тис. грн, у закладах вищої освіти – 113 тис грн на рік. Обсяг замовлення у 2021-2023 роках коливатиметься від 4141 до 4181 особи.

Таким чином, Інститутом проведена ґрунтовна робота з підготовки Порядку визначення вартості та оплати комунальним закладам професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти послуг з підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за кошти бюджету міста Києва.

«Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого кадра, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 346, вимагає подачу даних про показники вартості підготовки кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем, галуззю знань, спеціальністю, видом економічної діяльності (для професійно-технічного навчального закладу), професією та формою навчання за встановленою державним замовником формою, а також детальні розрахунки по окремих статтях видатків. Однак, саме в Методиці не визначено механізму визначення вартості підготовки кадрів за окремою спеціальністю або професією. З метою усунення недосконалості в законодавстві, зокрема, відсутності алгоритму обчислення такої вартості, Інститут розробив Порядок визначення вартості та оплати закладам освіти послуг з підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів,
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за кошти бюджету м. Києва. Це сприятиме цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів в частині підготовки фахівців», – зазначає Ігор Петренко, директор КНДУ«НДІРОМ».

На базі результатів обчислення вартості підготовки кадрів, проведених із використанням розробленого КНДУ НДІРОМ Порядку, КМДА видано розпорядження №1148 від 25 травня 2021 року «Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2021 рік», в якому було враховано висновки та пропозиції КНДУ НДІРОМ.